Dr. habil. Széchenyi Ágnes főiskolai tanár

Fogadóóra: csütörtök, 14.30-15.30 Telefon: (36) 520 400/3018 E-mail: szechenyiagnes (kukac) gmail (pont) com

   
   

Kutatási terület: az eszme- és irodalomtörténet összefüggései, az irodalom és a média kapcsolata, a média társadalomtörténete, mecenatúra, a népi-urbánus vita története és továbbélése, a XX. század magyar szépirodalmi folyóiratai

 

Dr. habil. Széchenyi Ágnes szakmai önéletrajza

Feltöltés alatt az MTA köztestületi honlapjára.

 

A tíz legfontosabb tudományos publikáció:
1. "Sznobok és parasztok" Válasz, 1934-1938. Elvek, frontok, nemzedékek [Monográfia] Budapest: Argumentum Könyvkiadó, 1997. 195 I.

2. Lélegzetvétel. Válasz 1946‒1949 [Tudományos monográfia] Budapest: Argumentum Kiadó, 2009. 300 l.

3. Szép szóval. Fejtő Ferenc ifjúkori írásai [Válogatás, szerkesztés és utószó] Budapest: Nyilvánosság Klub – Századvég Kiadó, 1992. 360 l.

4. Hommage á Fejtő Ferenc. A 90 éves Fejtő Ferenc köszöntése emlékezésekkel és tanulmányokkal. Társszerkesztők: Jacqueline Cherrault Serper, Kende Péter, Litván György, Papp Gábor és Jacques Rupnik. [Szerkesztés és tanulmány]Budapest, Világosság, 1999. 307 l.

5. Játék és lelkiismeret. Szegi Pál válogatott írásainak gyűjteménye. [Válogatás, szerkesztés] Budapest: Argumentum Kiadó – Philobiblon, 2001. 371 l.

6. Menedékház. Sárközi Márta-emlékkönyv. [Szerkesztés, tanulmány és interjúk] Budapest: Magvető Kiadó, 2004. 455 l.

7. Kornfeld Móric: Trianontól Trianonig. Tanulmányok, dokumentumok. Közreadja: Széchenyi Ágnes. [Szerkesztés, sajtó alá rendezés, kísérőtanulmány, jegyzetek] Corvina Kiadó, Budapest, 2006. 472. l. [Második, javított kiadás: 2006, harmadik utánnyomás 2007]

8. Baron Móric Kornfeld: Reflections on Twentieth Century Hungary. A Hungarian
Magnete's View. Edited with Preface and Introduction by: Ágnes Széchenyi. Social Science Monographs, Boulder, Colorado. Distributed by Columbia University Press New York, 2008. 391. pp.

9. Remittenda. Sajtótörténeti adat-, szöveg- és képgyűjtemény. [Koncepció, szerkesztés. Technikai szerkesztő Partner Csilla] Eszterházy Károly Főiskola - Líceum Kiadó, Eger, 2004. [3.000.000 karakteres adatbázis]

10. Tudományterületek új határain. Vendégszerkesztés. Magyar Tudomány, CXI. Kötet – Új folyam, II. kötet, 2004/8. sz. 806–871. [Bevezető és szerkesztés: Frank Tibor, Szegedy-Maszák Mihály, Halmai Gábor, Pléh Csaba – Kovács Kristóf – Krajcsi Attila, Pólya Tamás tanulmányai.]


< Vissza