Dr. Herzog Csilla főiskolai docens

Fogadóóra: Hétfő 17.20-18.00 Szakdolgozati konzultáció: Kedd 14.45-15.25 Telefon: (36) 520 400/3118 E-mail: herzog (kukac) ektf (pont) hu

 
   

Kutatási terület: oktatáselmélet, médiaműveltség

 

Herzog Csilla szakmai önéletrajza

 

Végzettség

2006- a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola Oktatáselmélet Alprogram hallgatója. Doktori szigorlat időpontja: 2010. szeptember 22. 2010. szeptember 22-től doktorjelölt. Programvezető: Dr. Csapó Benő; témavezető: Dr. Csíkos Csaba; választott téma: A médiaműveltség (media literacy) fejlődésének vizsgálata 14-18 éves korosztályban
2004 pedagógia szakos bölcsésztanári diploma, Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK PPK
2001 OKJ felsőfokú számítástechnikai-informatikai képesítés, EKF Médiainformatika Intézet
2000-2001 "Nők a közéletben" európai vezetőképzés, Soros Alapítvány
1991 történelem-ének-zene szakos tanári diploma, Eszterházy Károly Főiskola, Eger
1987 államigazgatási ügyintéző szakvizsga


Munkahelyek

2010- egyetemi adjunktus, Kommunikáció, majd Médiatudományi Tanszék, Eszterházy Károly Főiskola
2004-2010 főiskolai tanársegéd, Kommunikáció, majd Médiatudományi Tanszék, Eszterházy Károly Főiskola
2003-2005 újságíró, Koktél magazin (kulturális és utazási témájú riportok, beszámolók)
2003- a Líceum Televízió Hírlánc című műsora, valamint magazinműsorok felelős szerkesztője
2003 újságíró, Kalandor utazási magazin (úti beszámolók)
2002- a Líceumi Web-rádió felelős szerkesztője
2001-2004 gyakorlatvezető tanár, Kommunikáció Tanszék, Eszterházy Károly Főiskola
2001-2002 az Aktuális rovat vezetője, szerkesztő-műsorvezető, hírszerkesztő, Magyar Katolikus Rádió
1996-2001 szerkesztő-műsorvezető, Rádió 7, Eger
1996-2001 napközi otthonos szakvezető, Szent-Györgyi Albert Gyakorló Általános Iskola
1995-1996 szerkesztő-műsorvezető, Rádió Eger
1995-1996 újságíró, Egriport hetilap
1992-1996 ének-zene és rajz szakos tanár, Kerecsendi Általános Iskola
1991-1992 történelem és ének-zene szakos tanár, Cserépfalui Általános Iskola


Tisztségek

Kreditátviteli Bizottság tagja, EKF GTK
2008- Kari Tanács tagja, EKF GTK
2008- Minőségbiztosítási és -értékelési Bizottság titkára, Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
2004- elektronikus sajtó szakirány felelőse, kommunikáció és médiatudomány szak, EKF


Nyelvismeret

angol C típusú középfokú nyelvvizsga (2006)
orosz alapfokú lektorátusi nyelvvizsga (1988, EKTF)


Oktatott tárgyak

Ének-zene (általános iskola)
Történelem (általános iskola)
Általános médiaismeret
A rádiózás és televíziózás az Internet korában
Az elektronikus újságírás rendszere
Intézményi gyakorlatok I-II.
A rádiós és televíziós hírműsorok
A rádiós és televíziós magazinműsorok
A rádiós és televíziós dokumentumműsorok
A rádiós és televíziós szórakoztató műsorok
Kommunikációs gyakorlatok
Rádiós és televíziós ismeretek
XX. századi történelem


Konferencia-előadások

2010 Herzog Csilla - Zentai Gabriella: A quantitative and qualitative examination of media literacy of pupils in the 14-18 age group. 3rd International Conference for Theory and Practice in Education Intercultural Communication, Multicultural Education
Békéscsaba 2010. május 27-29.
2010 Herzog Csilla - Zentai Gabriella: A 14-18 éves korosztály médiaműveltség vizsgálatának internettel és mobiltelefonnal kapcsolatos eredményei.
VIII. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2010. április 16-17.
2009 Hihetünk-e a médiának? A média és a tudományos újságírás jelene és jövője. Plenáris előadás.
Tudással a jövőért - Szakmai napok, Békéscsaba, 2009. december 9.
2009 Herzog Csilla - Vargáné Vízi Csilla: A 14-18 éves korosztály médiaműveltség vizsgálata fókuszcsoportos technikával, és drámapedagógiai módszerrel .
IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Veszprém, 2009. november 19-21.
2009 A médiaoktatás közoktatási gyakorlatának vizsgálata.
IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Veszprém, 2009. november 19-21.
2008 A 14-18 éves korosztály médiaműveltség vizsgálatának pilot study eredményei
VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia , Budapest, 2008. november 13-15.
2008 The Results of the Pilot Study in connection with the Internet on the Media Literacy of the Age Group of 14-18.
XXI. DIDMATTECH 2008 International Scientific and Professional Conference ,Eger, 2008. október 29-30.
2008 Az információszerzés formái, és a hírekkel kapcsolatos attitűd jellemzői a 18-23 éves korosztályban
Agria Media 2008 konferencia, ill. ICI-8 Információtechnikai és Oktatástechnológiai Konferencia és Kiállítás, Eger, október 27-28.
2008 Az interjúmódszer helye a médiaműveltség vizsgálatban
Az interjú mint műfaj, az interjú mint módszer konferencia, EKF Médiatudományi Tanszék, május 16.
2008 A médiaműveltség értékelésének kérdései
Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, április 11-12.
2008 Az internethasználat és az internet iránti attitűd eltérései a 18-23 éves korosztályban (Kelemen Ritával)
Pedagógiai Értékelési Konferencia, Szeged, április 11-12.
2008 Lakossági vélemények és attitűdök az értelmileg sérült személyek foglalkoztatásáról
MI/Más konferencia, Eger, március 19-20.
2007 A tizenéves korosztályra vonatkozó médiahatás vizsgálatok vázlatos áttekintése
Káros médiatartalmak konferencia, Eger, november 17-18.
2005 Médiaképzés az egri főiskola Médiatudományi Tanszékén
Média-Világ 2005 média és médiaszakember-képzés szakmai konferencia, Budapest, november 10-12.
2005 A jövő elektronikus újságírónak érték- és vezérlőelvei. Az EKF kommunikáció szakos hallgatóinak attitűdvizsgálata.
A magyar újságíró jelene, múltja, jövője konferencia, Eszterházy Károly Főiskola Médiatudományi Tanszék, Eger, május 6-7.
2002 A Magyar Katolikus Rádió története
Kommunikáció: elmélet és gyakorlat, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, április 26-27.
2002 A kommunikációs technikák gyakorlata az Eszterházy Károly Főiskolán
Híd kelet és nyugat között. Tudományos konferenciasorozat a Magyar Tudomány Napja tiszteletére, Budapesti Gazdasági Főiskola.


Konferenciaszervezés

2008 Az interjú kvantitatív vizsgálata napjaink nyomtatott sajtójában: végzős hallgatók szimpóziuma (szervező/elnök)
Felkért opponens: Martin József tanszékvezető főiskolai tanár
Előadások: Interjúk az országos napilapokban, Az interjúk gyakorisága a megyei napilapokban, Interjúk a hetilapokban, Eredmények összegzése
Az interjú mint műfaj, az interjú mint módszer konferencia, EKF Médiatudományi tanszék, május 16.

 

Herzog Csilla publikációi

Könyvfejezet

2004 Kommunikációs gyakorlatok feladatgyűjtemény (társszerzők: Dr. Aczél Petra, Fábián Zsuzsa, Pappné Demeter Magdolna)
H. Varga Gyula, szerk., Eger: EKF Kommunikáció Tanszék, 130-139.


Tanulmányok

2011 Készségfejlesztés a médiaoktatásban.
Martin József - Széchenyi Ágnes (szerk.): Klió és a médiagalaxis. , Corvina Kiadó, 2011 177-185. ISBN 978 963 13 6019 6
2010 A tizenévesek nemi sztereotípiái és a média. A 14-18 évesek férfi és női szerepekkel kapcsolatos véleményének kvantitatív és kvalitatív vizsgálata.
Nagy Melinda (szerk.) Társadalmi jelenségek és változások tanulmánykötet, Selye János Egyetem, 2010. 514-526. ISBN 978-80-8122-008-1
2009 An overview of media instruction strategies in Hungarian public schools. An examination of the media literacy of the age 14-18 group.
Nagy Melinda (szerk.) Társadalmi jelenségek és változások tanulmánykötet,, Selye János Egyetem, 2010. 132-141. ISBN 978-80-8122-008-1
2009 A nemi szerepek megjelenítése és értelmezése a 14-18 évesek médiaszövegeiben. A médiaműveltség vizsgálat kvantitatív és kvalitatív formái.
Fejlesztő Pedagógia, 2009/5-es szám 42-52. ISSN 0866-2495
2009 A médiaoktatás közoktatási gyakorlatának vizsgálata. A 14-18 éves korosztály médiaműveltségének háttérvizsgálata.
Fejlesztő Pedagógia, 2009/4. szám 38-50. ISSN 0866-2495
2009 Az interjú helye a médiaműveltség vizsgálatban
Martin József (szerk.): Az interjú mint sajtóműfaj és módszer. , Líceum Kiadó, Eger 2009. 97-110. ISSN 1788-1358
2009 Memento egy 50 éves jubileumát ünneplő intézet kapcsán
Tarnóc András - Kádár Judit (szerk.): Gondolatok a toleranciáról., Líceum Kiadó, Eger 2009. 120-131. ISBN 978-963-9894-21-1
2009 The Results of a Pilot Study on the Internet and Media Literacy of the Age Group of 14-18
Veronika Stoffová (szerk.): I Materials and Technologies II New Technologies In Subject Teaching. , Líceum Kiadó, Eger 2009. 231-240. ISBN 978-963-9894-14-4
2009 Az információszerzés formái, és a hírekkel kapcsolatos attitűd jellemzői a 18-23 éves korosztályban
Nádasi András (szerk.): A WEB 2.0 a hatékony e-learning alapú oktatás egyik legfontosabb feltétele. , Líceum Kiadó, Eger 2009. 269-285. ISBN 9639417 09 2
2009 Az értelmileg sérült személyek foglalkoztatására vonatkozó lakossági véleményfelmérés eredményei (kivonat)
Kapaszkodó, 19. évf. 2009/1. 11. ISSN 023888707
2008 "Az értelmileg sérült személyek foglalkoztatására vonatkozó lakossági véleményfelmérés eredményei a HMÖ Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete vizsgálata alapján"
Fejlesztő Pedagógia
2008 "A tizenéves korosztályra vonatkozó médiahatás vizsgálatok vázlatos áttekintése a Káros médiatartalmak médiapedagógiai konferencia kapcsán"
Fejlesztő Pedagógia, 2008/6.
2008 "Testnevelés mint a vidámság órája! Beszámoló a VI. Országos Sporttudományi Kongresszusról."
Iskolakultúra, 2008. február-március.
2007 "Beszámoló a »Család-Iskola-Játék« konferenciáról"
Iskolakultúra, 2007/6-7, 164-168.
2007 "A médiaműveltség (media literacy) fogalma és értékelésének lehetőségei"
Fejlesztő Pedagógia, 2007/6, 4-13.
2007 "A rehabilitáció, normalizáció és integráció fogalmak kapcsolata a fogyatékos személyek foglalkoztatásával, kulturális, művészeti fejlesztésével és a lakóotthonokkal"
Fejlesztő Pedagógia, 2007/5, 24-30.
2006 "A jövő elektronikus újságírónak érték- és vezérlőelvei. Az EKF kommunikáció szakos hallgatóinak attitűdvizsgálata."
Dr. Buzinkay Géza, szerk., A magyar újságíró múltja és jelene. Acta Academiai Paedagogicae Agriensis, Nova Series Tom. XXXIII. Sectio Scientiarum Medialium, Eger, 123-134.
2002 "A Magyar Katolikus Rádió története"
Dr. Varga Gyula, szerk., Kommunikáció: elmélet és gyakorlat, Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei Új Sorozat (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Nova Series), XXIX. kötet, Eger.

 


< Vissza